گام به گام ریاضی هفتم و هشتم و نهم
shirinfarali@gmail.com
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : شیرین فر
مطالب اخیر
نویسندگان
چهارشنبه 26 فروردین 1394 :: نویسنده : شیرین فر

با سپاس از شما عزیزان که ما را در این سال تحصیلی همراهی نمودید.
پروژه بعدی پاسخ به آزمونهای خرداد ماه جویا مجد

منتظر باشید...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 26 فروردین 1394 :: نویسنده : شیرین فر
چهارشنبه 26 فروردین 1394 :: نویسنده : شیرین فر


حل کامل تمرین ها ، فعالیتها و کاردر کلاس های فصل9ریاضی هشتم 
درس دوم: زاویه های مرکزی
نوع فایل : پاورپوینت

برای دانلود به وبسایت  www.Gaambegaam789.ir مراجعه نمایید.
نوع مطلب : پاورپوینت ریاضی هشتم، 
برچسب ها : ریاضی هشتم-فصل9-درس دوم-زاویه های مرکزی، زاویه های مرکزی، ریاضی هشتم-فصل9-زاویه های مرکزی، ریاضی هشتم-زاویه های مرکزی، پاورپوینت آموزشی ریاضی هشتم-فصل9-درس دوم-زاویه های مرکزی، پاسخ کار در کلاس ها و فعالیتها و تمرین های ریاضی هشتم-فصل9-درس دوم-زاویه های مرکزی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 26 فروردین 1394 :: نویسنده : شیرین فر


حل کامل تمرین ها ، فعالیتها و کاردر کلاس های فصل9 ریاضی هشتم 
درس اول : خط و دایره
نوع فایل : پاورپوینت

برای دانلود به وبسایت  www.Gaambegaam789.ir مراجعه نمایید.
نوع مطلب : پاورپوینت ریاضی هشتم، 
برچسب ها : ریاضی هشتم-فصل9-درس اول-خط و دایره، پاورپوینت آموزشی ریاضی هشتم-فصل9-درس اول-خط و دایره، خط و دایره، ریاضی هشتم-فصل9-خط و دایره، ریاضی هشتم-خط و دایره، پاسخ کار در کلاس ها و فعالیتها و تمرین های ریاضی هشتم-فصل9-درس اول-خط و دایره،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 26 فروردین 1394 :: نویسنده : شیرین فر


حل کامل تمرین ها ، فعالیتها و کاردر کلاس های فصل9 ریاضی هفتم 
درس چهارم: احتمال و تجربه
نوع فایل : پاورپوینت

برای دانلود به وبسایت  www.Gaambegaam789.ir مراجعه نمایید.
نوع مطلب : پاورپوینت ریاضی هفتم، 
برچسب ها : ریاضی هفتم - فصل 9 -درس چهارم- احتمال وتجربه، پاورپوینت آموزشی ریاضی هفتم - فصل 9 -درس چهارم- احتمال وتجربه، احتمال وتجربه، ریاضی هفتم - فصل 9 -- احتمال وتجربه، ریاضی هفتم -احتمال وتجربه،
لینک های مرتبط :


حل کامل تمرین ها ، فعالیتها و کاردر کلاس های فصل9 ریاضی هفتم 
درس سوم: احتمال و اندازه گیری شانس
نوع فایل : پاورپوینت

برای دانلود به وبسایت  www.Gaambegaam789.ir مراجعه نمایید.
نوع مطلب : پاورپوینت ریاضی هفتم، 
برچسب ها : ریاضی هفتم - فصل 9 -درس سوم- احتمال واندازه گیری شانس، پاورپوینت آموزشی ریاضی هفتم - فصل 9 -درس سوم- احتمال واندازه گیری شانس، احتمال واندازه گیری شانس، ریاضی هفتم - احتمال واندازه گیری شانس، ریاضی هفتم - فصل 9 - احتمال واندازه گیری شانس،
لینک های مرتبط :


حل کامل تمرین ها ، فعالیتها و کاردر کلاس های فصل9 ریاضی هفتم 
درس دوم:نمودارها و تفسیر نتیجه ها
نوع فایل : پاورپوینت

برای دانلود به وبسایت  www.Gaambegaam789.ir مراجعه نمایید.
نوع مطلب : پاورپوینت ریاضی هفتم، 
برچسب ها : ریاضی هفتم - فصل 9 -درس دوم- نمودارها و تفسیر نتیجه ها، نمودارها و تفسیر نتیجه ها، فصل 9 ریاضی هفتم -درس دوم- نمودارها و تفسیر نتیجه ها، پاسخ کار در کلاس ها و فعالیتها و تمرین های ریاضی هفتم -، فصل 9 -درس دوم- نمودارها و تفسیر نتیجه ها،
لینک های مرتبط :


حل کامل تمرین ها ، فعالیتها و کاردر کلاس های فصل9 ریاضی هفتم 
درس اول : جمع آوری و نمایش داده ها
نوع فایل : پاورپوینت

برای دانلود به وبسایت  www.Gaambegaam789.ir مراجعه نمایید.
نوع مطلب : پاورپوینت ریاضی هفتم، 
برچسب ها : ریاضی هفتم - فصل 9 -درس اول- جمع آوری و نمایش داده ها، پاورپوینت آموزشی ریاضی هفتم - فصل 9 -درس اول- جمع آوری و نمایش داده ها، فصل 9 -درس اول- جمع آوری و نمایش داده ها، جمع آوری و نمایش داده ها، درس اول- جمع آوری و نمایش داده ها،
لینک های مرتبط :حل کامل تمرین ها ، فعالیتها و کاردر کلاس های فصل8 ریاضی هشتم 
درس چهارم: بررسی حالت های ممکن
نوع فایل : پاورپوینت

برای دانلود به وبسایت  www.Gaambegaam789.ir مراجعه نمایید.
نوع مطلب : پاورپوینت ریاضی هشتم، 
برچسب ها : ریاضی هشتم-فصل8-درس چهارم-بررسی حالتهای ممکن، ریاضی هشتم-بررسی حالتهای ممکن، ریاضی هشتم، بررسی حالتهای ممکن، ریاضی هشتم-فصل8-بررسی حالتهای ممکن،
لینک های مرتبط :


حل کامل تمرین ها ، فعالیتها و کاردر کلاس های فصل8 ریاضی هشتم 
درس سوم: احتمال یا اندازه گیری شانس
نوع فایل : پاورپوینت

برای دانلود به وبسایت  www.Gaambegaam789.ir مراجعه نمایید.
نوع مطلب : پاورپوینت ریاضی هشتم، 
برچسب ها : ریاضی هشتم - فصل 8 -درس سوم -احتمال یا اندازه گیری شانس، ریاضی هشتم - فصل 8، درس سوم -احتمال یا اندازه گیری شانس، احتمال یا اندازه گیری شانس، ریاضی هشتم -احتمال یا اندازه گیری شانس،
لینک های مرتبط :حل کامل تمرین ها ، فعالیتها و کاردر کلاس های فصل8 ریاضی هفتم 
درس چهارم: بردار انتقال
نوع فایل : پاورپوینت

برای دانلود به وبسایت  www.Gaambegaam789.ir مراجعه نمایید.
نوع مطلب : پاورپوینت ریاضی هفتم، 
برچسب ها : ریاضی هفتم-فصل 8 - درس چهارم-بردار انتقال، فصل 8 - درس چهارم-بردار انتقال، ریاضی هفتم-فصل 8، ریاضی هفتم-بردار انتقال، ریاضی هفتم، بردار انتقال،
لینک های مرتبط :
جمعه 21 فروردین 1394 :: نویسنده : شیرین فرحل کامل تمرین ها ، فعالیتها و کاردر کلاس های فصل8 ریاضی هفتم 
درس سوم: مختصات
نوع فایل : پاورپوینت

برای دانلود به وبسایت  www.Gaambegaam789.ir مراجعه نمایید.
نوع مطلب : پاورپوینت ریاضی هفتم، 
برچسب ها : ریاضی هفتم - فصل 8 -درس سوم -مختصات، ریاضی هفتم -مختصات، فصل 8 -درس سوم -مختصات، ریاضی هفتم - فصل 8، ریاضی هفتم،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 16 فروردین 1394 :: نویسنده : شیرین فرحل کامل تمرین ها ، فعالیتها و کاردر کلاس های فصل8 ریاضی هشتم 
درس دوم: میانگین داده ها
نوع فایل : پاورپوینت

برای دانلود به وبسایت  www.Gaambegaam789.ir مراجعه نمایید.

نوع مطلب : پاورپوینت ریاضی هشتم، 
برچسب ها : ریاضی هشتم -فصل ۸- میانگین داده ها، فصل ۸- میانگین داده ها، میانگین داده ها، حل کامل تمرین ها و فعالیتها و کاردر کلاس های فصل8 ریاضی هشتم، درس دوم: میانگین داده ها،
لینک های مرتبط :حل کامل تمرین ها ، فعالیتها و کاردر کلاس های فصل8 ریاضی هشتم 
درس اول : دسته بندی داده ها
نوع فایل : پاورپوینت

برای دانلود به وبسایت  www.Gaambegaam789.ir مراجعه نمایید.
نوع مطلب : پاورپوینت ریاضی هشتم، 
برچسب ها : ریاضی هشتم -فصل ۸- درس اول -دسته بندی داده ها، درس اول : دسته بندی داده ها، حل کامل تمرین ها و فعالیتها و کاردر کلاس های فصل8 ریاضی هشتم، دانلود پاورپوینت آموزشی فصل ۸- درس اول -دسته بندی داده ها،
لینک های مرتبط :حل کامل تمرین ها ، فعالیتها و کاردر کلاس های فصل8 ریاضی هفتم 
درس دوم: بردارهای مساوی و قرینه
نوع فایل : پاورپوینت

برای دانلود به وبسایت  www.Gaambegaam789.ir مراجعه نمایید.
نوع مطلب : پاورپوینت ریاضی هفتم، 
برچسب ها : ریاضی هفتم-فصل 8- بردارهای مساوی و قرینه، درس دوم: بردارهای مساوی و قرینه، تمرین ها و فعالیتها و کاردر کلاس های فصل8 ریاضی هفتم، پاورپوینت آموزشی ریاضی هقتم-فصل 8 -بردارهای مساوی و قرینه، بردارهای مساوی و قرینه،
لینک های مرتبط :
شنبه 15 فروردین 1394 :: نویسنده : شیرین فر


حل کامل تمرین ها ، فعالیتها و کاردر کلاس های فصل8 ریاضی هفتم 
درس اول : پاره خط جهت دار
نوع فایل : پاورپوینت

برای دانلود به وبسایت  www.Gaambegaam789.ir مراجعه نمایید.

نوع مطلب : پاورپوینت ریاضی هفتم، 
برچسب ها : حل کامل تمرین ها و فعالیتها و کاردر کلاس های فصل8 ریاضی هفتم، ریاضی هفتم-فصل 8- پاره خط جهت دار، پاسخ کار در کلاس ها و فعالیتها و تمرین های ریاضی هفتم-فصل 8- پاره خط جهت دار، پاورپوینت آموزشی ریاضی هفتم، پاور پوینت آموزشی فصل 8 ریاضی هفتم، دانلود رایگان پاور پوینت آموزشی فصل 8 ریاضی هفتم،
لینک های مرتبط :


برای دانلود به وبسایت  www.Gaambegaam789.ir مراجعه نمایید.با سپاس از همکار گرامی خانم / آقای حجتی بابت ارسال این نمونه سوال
نوع مطلب : نمونه سوال ریاضی هفتم- نوبت دوم با پاسخ تشریحی، 
برچسب ها : نمونه سوالات ریاضی هفتم -از ص 1 تا ص 26 همراه با کلید،
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic